Tiếng Việt | English

Đến với Tân Cảng Sài Gòn, đến với chất lượng dịch vụ hàng đầu

© 2014 - TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN. Số 722, Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84.8.3742.2578 - 3742.5469 Fax: +84.8.3742.5350 Email: marketing.snp@saigonnewport.com.vn